Снимка; Калин Калинов

Добре дошли в личния ми сайт!

Добре дошли в личния ми сайт! Нека се представя! Аз съм Калин Калинов. Притежавам образователна и научна степен „доктор“ по специалността „Организация и управление на Въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ в научна област „Сигурност и отбрана“. Първата ми хабилитация като доцент е в същото професионално направление. Втората ми Прочетете повече…