Управленски структури, функции и фрактали

УПРАВЛЕНСКИ СТРУКТУРИ, ФУНКЦИИ И ФРАКТАЛИ. НЯКОИ АНАЛОГИИ И НЯКОИ АБСТРАКЦИИ   Доцент, доктор Калин Спасов Калинов Военна академия “Г. С. Раковски”   Анотация: През последните десетилетия сериозен напредък се отбелязва в една интердисциплинарна област на познанието – теория на организациите. Парадоксално, но независимо от задълбочаващите се знания, процесът на управление Прочетете повече…

Корица - Аспекти на тероията на организациите

Монография: Аспекти на Теорията на организациите

Монографията „Аспекти на Теорията на организациите“ е посветена на системния подход към организациите. Нейната идея е на достъпен език за широк кръг от читатели да представи концептуалната рамка на този подход, както и съвременни идеи в областта на изследване на организациите. Като цяло изложените тези в книгата се стремят плавно Прочетете повече…

1. Системен подход към организациите – за простотата на сложността

„Колкото повече се използва едно понятие, толкова повече то се изпразва от съдържание“ Парадокс на универсалността        Чували ли сте думата „система“? Неподходящ въпрос – нека го сменим. Може ли да ми кажете нещо, което не е „система“? Ето че изпаднахме в затруднение.      Заобиколени сме от системи. Прости Прочетете повече…

Корица - Аспекти на тероията на организациите

Аспекти на Теорията на организациите

С прости думи за сложността на системите Проф. Калин Калинов, автор Даниела Василева, редактор „ЕТИКЕТ ПРИНТ“, предпечат и печат „ДАНГРАФИК“, издател email: [email protected] ISBN 978-954-9418-95-8           Съдържание

Снимка; Калин Калинов

Добре дошли в личния ми сайт!

Добре дошли в личния ми сайт! Нека се представя! Аз съм Калин Калинов. Притежавам образователна и научна степен „доктор“ по специалността „Организация и управление на Въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ в научна област „Сигурност и отбрана“. Първата ми хабилитация като доцент е в същото професионално направление. Втората ми Прочетете повече…