Управленски структури, функции и фрактали

УПРАВЛЕНСКИ СТРУКТУРИ, ФУНКЦИИ И ФРАКТАЛИ. НЯКОИ АНАЛОГИИ И НЯКОИ АБСТРАКЦИИ   Доцент, доктор Калин Спасов Калинов Военна академия “Г. С. Раковски”   Анотация: През последните десетилетия сериозен напредък се отбелязва в една интердисциплинарна област на познанието – теория на организациите. Парадоксално, но независимо от задълбочаващите се знания, процесът на управление Прочетете повече…