Управленски структури, функции и фрактали

УПРАВЛЕНСКИ СТРУКТУРИ, ФУНКЦИИ И ФРАКТАЛИ. НЯКОИ АНАЛОГИИ И НЯКОИ АБСТРАКЦИИ   Доцент, доктор Калин Спасов Калинов Военна академия “Г. С. Раковски”   Анотация: През последните десетилетия сериозен напредък се отбелязва в една интердисциплинарна област на познанието – теория на организациите. Прочетете повече…

Корица - Аспекти на тероията на организациите

Монография: Аспекти на Теорията на организациите

Монографията „Аспекти на Теорията на организациите“ е посветена на системния подход към организациите. Нейната идея е на достъпен език за широк кръг от читатели да представи концептуалната рамка на този подход, както и съвременни идеи в областта на изследване на Прочетете повече…