Снимка; Калин Калинов

Калин Калинов

Добре дошли в личния ми сайт!

Нека се представя!

Аз съм Калин Калинов. Притежавам образователна и научна степен „доктор“ по специалността „Организация и управление на Въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ в научна област „Сигурност и отбрана“.

Първата ми хабилитация като доцент е в същото професионално направление.

Втората ми хабилитация като професор е в професионално направление „Администрация и управление“ от научна област „Социални, стопански и правни науки“.

По професия съм офицер. Първите години на службата си прекарах в дивизион „Подводни лодки“. През 1991 г. бях назначен за щурман на подводна лодка „Победа“ с бордови номер 81. Последното си назначение в дивизиона получих през 2002 г. като командир на подводна лодка „Слава“ (бивша „Ленински комсомол“) с бордови номер 84.

Имах неприятната чест да сваля гюйса на подводница „Слава“ през ноември 2011 г. в качеството си на последно назначен правоспособен командир на същата подводница, а и във флота ни.

От есента на 2004 г. започнах преподавателската си кариера във Военна академия „Г. С. Раковски“, където прекарах седем години.

През 2011 г. бях поканен да стана заместник – началник по учебната и научна част във Военноморско училище. Тази длъжност заемам и досега.

Женен съм и имам един син – авторът на този сайт, за което съм му много благодарен.

Интересите ми са в областта на сложните системи от тип организация. Смея да твърдя, че от далечната 1986 г., когато бях приет във Военноморско училище, изучавам управление на организациите, а от 1991 г. – годината на завършването ми, го практикувам активно. Позволявам си да кажа, че се справям и затова имам какво да разкажа. Именно това е идеята на сайта – да даде свободен достъп до мои публикации и да споделя различни идеи и тези, на които съм попаднал или повдигам. Моля ползвайте и коментирайте!

Що се отнася до управлението и познанието за организациите, трябва да посоча, че военната ми кариера много ми е помогнала. Изобщо, военните съхраняват изключително древно познание за организациите. Познание, което е изключително конвертируемо. По тази причина считам военната професия за най древната! А тази професия, която популярно се спряга за „най-древна“, все ми се струва, че е възникнала за да задоволи някои специфични потребности на армията! Тезата е авторска – моля цитирайте!

Оставяйки шегата настрана, почти навсякъде в произведенията си не устоявам на изкушението да направя паралел с военните управленски модели.

Допълнително имам, смея да твърдя, добри познания в сферата на управление на проекти. През последните 5-6 години съм ръководил проекти на стойност около пет милиона лева. При това проекти, в чието написване лично съм участвал.

Разработил съм и един интересен раздел – за организационното познание, съхранено в интересните традиции и лендмарки на езотеричните организации. Ще бъдете удивени колко мъдрост е съхранена в тези традиции и лендмарки.

Не всички публикации са преминали редакция, така че моля да бъда извинен за възможни грешки.

С удоволствие съм съгласен да коментирам, дискутирам и помагам! За комуникация може да се ползва формата за контакт на главната страница на този сайт или чрез личната ми електронна поща: [email protected].

Като цяло съм свободен човек с добри нрави. Еднакво съм приятел с бедните и богатите, стига те да са добродетелни!