Съдържание

     Уважаеми Читателю,

     Ако си стигнал до тук, значи сме извършили нашето пътешествие заедно. Нека си припомним откъде минахме.

     Тръгнахме от системния подход към организациите. Навлязохме в детайлите на организационната архитектура. Посетихме нестандартния свят на фракталите. Отбихме се в света на мрежите и централизациите. Докоснахме се до лендмарките на франкмасоните и се поспряхме при военните организации за по-дълго. Накрая се опитахме през призмата на видяното да дадем някои алтернативни обяснения и идеи.

     Искрено се надявам, че по пътя ти си намерил онези чудни очила на системната перспектива, които веднъж поставени, остават за цял живот.

     Ако нашето пътешествие ти се е сторило накъсано и непоследователно – извинявай, но има толкова много за виждане.

     И нека отговоря на последния въпрос: „А сега накъде?“

     Разбира се, че напред. Ако нашето странстване ти е допаднало – продължавай сам натам, накъдето интуицията и сложността те заведат.

     На добър час!