Съдържание

1. Блог на Питър Стивънс (Peter Stevens). Достъпен на адрес: http://www.scrum-breakfast.com/2011/03/what-is-optimal-story-size.html, последно посетен на 06.02.2017 г.
2. Блог на Elisa Tan. Достъпен на адрес: http://elishatan.com/2010/are-groups-
3. overrated/#.WQRbAhOGPIX, последно посетен на 29.04.2017 г.
4. Електронен речник „The Free Dictionary“, достъпен на адрес: http://www.thefreedictionary.com/, последно посетен на 15.10.2016 г.
5. Електронна библиотека „Моята библиотека“: https://chitanka.info/text/3433-izkustvoto-na-vojnata, последно посетен на 16.10.2016г.
6. Електронна енциклопедия Britannica. Достъпна на адрес: http://www.britannica.com/, последно посетен на 18.10.2010.
7. Сайт „Бръсначът на Окам“. Достъпен на адрес: http://bgchaos.com/, последно посетен на 06.02.2017 г.
8. Сайт About.com. Достъпен на адрес http://ancienthistory.about.com/, последно посетен на 16.09.2016 г.
9. Сайт Ambysoft. Достъпен на адрес: http://www.ambysoft.com/surveys/practices2009.html, последно посетен на 06.02.2017 г.
10. Сайт Fractal Curves. Достъпен на адрес: http://www.fractalcurves.com, последно посетен на 19.04.2017 г.
11. Сайт „Management Study Guide“. Достъпен на адрес: http://www.managementstudyguide.com/types-of-organization-culture.htm, последно посетен на 01.05.2016.
12. Сайт „The Open University“. Достъпен на адрес: http://www.open.edu/openlearn/money-management/management/leadership-and-management/management-perspective-and-practice/content-section-3.5.2, последно посетен на 01.05.2016.
13. Сайт “Study.com/”. Достъпен на адрес: http://study.com/academy/lesson/what-is-organizational-culture-definition-characteristics.html, последно посетен на 01.05.2016.
14. Сайт „wargaming.net“. Достъпен на адрес: http://wiki.wargaming.net/ru/, последно посетен на 15.10.2016 г.
15. Сайт „Wikipedia, the free encyclopedia“. Достъпен на адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, последно посетен на 01.05.2016.
16. Сайт Wolfram Mathworld. Достъпен на адрес: http://mathworld.wolfram.com/, последно посетен на 18.10.2010.
17. Сайт WordNet. Достъпен на адрес: http://wordnetweb.princeton.edu/, последно посетен на 18.10.2010.