С прости думи за сложността на системите


Корица: Аспекти на Теорията на организациите

Корица

Проф. Калин Калинов, автор
Даниела Василева, редактор
„ЕТИКЕТ ПРИНТ“, предпечат и печат
„ДАНГРАФИК“, издател
email: [email protected]
ISBN 978-954-9418-95-8

 

 

 

 

 


Съдържание